Diesel-brandstof

Diesel tanken

Vanaf 12 april, kan er weer diesel-brandstof in onze haven getankt worden.

De pompinstallatie is weer in werking gesteld voor het tanken van diesel-brandstof, uitsluitend voor vaartuigen (dus geen auto's of campers).

De momentele prijs is: 1,22  Euro per liter.

Wifi voorziening WSV De Maas Venlo

Wifi-icon 300x134E-mail ophalen, weersvoorspellingen opzoeken, touristische informatie raadplegen ... geen probleem.

In onze verenigingshaven kunnen onze leden en onze gasten gratis over WiFi beschikken op de boot of in de camper. Via onze website krijgt u door middel van een aantal links toegang tot een veelheid aan toeristische informatie. Bovendien kunt u voor onderhoud of reparatie van uw boot of camper een aantal bedrijvenpagina's raadplegen.

Om het gebruik van internet voor onze leden en voor onze gasten zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een WiFi reglement opgesteld.

Dit reglement kunt u lezen door hier te klikken.

N.B.: Voor de leden van WSV de Maas geldt het volgende: Om een aanvraag in te dienen voor toegang tot het WiFi-netwerk dient u eerst in te loggen en vervolgens naar deze pagina te gaan.

Scheepvaartbericht RWS

Beperkte doorvaart op het Julianakanaal ter hoogte van keersluis Limmel.

Met de recreatievaart wordt rekening gehouden en dient men zich via VHF 20 bij post Borgharen te melden voor doorvaart. Indien geen marifoon aanwezig is dat heeft men te wachten op groen licht. Er zijn voldoende camera's aanwezig om voor een goede doorstroming te zorgen. pdf (178 KB) zie bijlage

Maasoevers

Rijkswaterstaat

Beste watersporter/ster,
 
Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd langs de Maas aan natuurvriendelijke Maasoevers en –uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers.
 
Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de Maas een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee.
 
Speciaal voor de recreatievaart zijn er flyers gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan. Onder de links beneden treft u de in 2015 geactualiseerde nederlandse versie aan. Tevens is er nu ook een aktuele 2016 Duitstalige versie beschikbaar. 
 
Zie voor meer informatie over het werk aan de Maasoevers en –uiterwaarden.   2015 Maasoevers        2016 Maasufer
 
Met vriendelijke groet,
 
Corinne Aquarius
Communicatieadviseur herinrichting Maasoevers
en -uiterwaarden

Introductie motorboot varen

 • Openingstocht Nautilus
 • Speedboot varen
 • Stadshaven Weerdsprong
 • Speedboot-cursus
 • 2013 Roermond
 • Speedboot-jeugd
 • Speedboot-fun
 • Openingstocht Nautilus
 • Speedboot varen
 • Stadshaven Weerdsprong
 • Speedboot-cursus
 • 2013 Roermond
 • Speedboot-jeugd
 • Speedboot-fun

De ruggengraat van onze vereniging wordt gevormd door de motorbootvaarders. Onze verenigingshaven heeft nagenoeg alle faciliteiten beschikbaar die de motorbootvaarder zich kan wensen. In de vlaggenmast wappert de Blauwe Vlag.

Limburg is inmiddels uitgegroeid tot een watersportprovincie bij uitstek. Met de Maas die van zuid naar noord door de gehele provincie stroomt, de vele grindplassen en de Zuid-Willemsvaart heeft de watersporter in Limburg een zeer groot vaargebied tot zijn beschikking. Hierdoor zijn veel Limburgse steden en dorpen per boot te bereiken. De waterkwaliteit is uitstekend want vooral de grindplassen staan bekend om hun heerlijk helder zwemwater.

Real time web analytics, Heat map tracking