Uitnodiging ALV 13 maart 2020

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van WSV De Maas
Beste leden,
Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze watersportvereniging op vrijdag 13 maart 2020.
De vergadering vindt plaats in brasserie ‘De Admiraal’, Jachthavenweg 50, 5928 NT Venlo. Aanvang: 20:00 uur.
In de bijlage treft u aan:
 de agenda voor deze vergadering
 de notulen van de ALV van 15 november 2019
De bestuursleden Ans Hoppzak, Josje Huys en Pieter Winter zijn volgens rooster aftredend.
Ans Hoppzak stelt zich na een lange periode van 9 jaar penningmeesterschap niet meer herkiesbaar.
Josje Huys en Pieter Winter stellen zich wel herkiesbaar voor een bestuursfunctie.
Hans van der Laan heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie van penningmeester.
Het bestuur draagt Josje, Pieter en Hans hierbij voor voor een volgende bestuursperiode.
Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 5 dagen vóór de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur aanmelden. Hun voordracht dient schriftelijk ondersteund te worden door tenminste tien stemgerechtigde leden.
Tevens vraag ik uw actieve medewerking aan onze algemene poetsdag op zaterdag 14 maart 2020, de dag na de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur hoopt dat we met zoveel er zoveel mogelijk WSV ’ers komen opdagen om allerlei werkzaamheden uit te voeren en zo onze mooie jachthaven in stand te houden.
Met hartelijke groet,
Theo Franse
Secretaris
WSV De Maas Venlo

De Stadshaven De Weerdsprong

Graag willen wij u van harte welkom heten op de website van onze vereniging. Wij beheren 2 havens, de verenigingshaven bij km raai 111 en de passantenhaven in het centrum van Venlo. De maximale toegestane lengte van de schepen is 15 m in de passantenhaven en er zijn minder voorzieningen. (Geen toiletgebouw en geen drinkwater op de steigers)

Laat u verrassen en kom eens een kijkje nemen in het nieuwe seizoen. De dorpen Blerick en Grubbenvorst, het rozendorp Lottum, het gezellige Arcen, het kastelendorp Baarlo, het idylisch gelegen Kessel op fietsafstand, zodat u het verblijf in een van onze havens kunt combineren met leuke uitstapjes.

Het centrum van Venlo ligt pal aan de vernieuwde stadshaven (passantenhaven). Gezellige, levendige terrasjes treft u aan op de kade en in de gezellige binnenstad van Venlo op 100 meter afstand. 

Wij willen u het verblijf in onze haven zo aangenaam mogelijk maken. Vandaar dat wij onze voorzieningen geregeld aanpassen en verbeteren. Voor tips en nieuwe ideeën staan wij altijd open. Laat uw reactie gerust achter bij onze havenmeester

Om uw verblijf voor uzelf en voor onze leden aangenaam te laten verlopen gelden er in onze haven ook een aantal specifieke regels en afspraken. Ons reglement watersport kunt u Reglement Stadshaven Weerdsprong

Real time web analytics, Heat map tracking